Privacy verklaring

1 mei 2018

Wie ik ben
Mijn bedrijf is Sieta Stel Fotografie. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 54405009. Mijn bedrijf is gevestigd aan Geelgorsstraat 157, 9201 TV  Drachten.

Opslag gegevens
De volgende gegevens sla ik op: voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; email wisseling; uw bankgegevens en uw KvK nummer.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens opsla zijn die van ‘Toestemming’, ‘Uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd belang’:

Toestemming: door het verlenen van een opdracht geeft u mij toestemming de beelden die ik in dit kader maak, te gebruiken in mijn portfolio, inclusief gebruik op mijn website en sociale media. Een verzoek om uw beelden hiervoor niet te gebruiken zal ik zonder verdere discussie honoreren.

Uitvoering van een opdracht: in het kader van de uitvoering van uw opdracht is het noodzakelijk dat ik relevante gegevens en beelden opsla.

Gerechtvaardigd belang: als professioneel fotograaf heb ik er belang bij om mijn werk aan het brede publiek te laten zien.

Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
Informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. worden niet door mij vastgelegd dan wel opgeslagen.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik uw gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben maar dan ook alleen met uw toestemming.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website slaat alle gegevens op die u achterlaat op mijn contact formulier. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na vijf jaar verwijderd uit mijn systemen.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Portretrecht
Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Door het verlenen van een opdracht geeft de opdrachtgever toestemming deze beelden op te slaan. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het regelen van toestemming van gefotografeerde personen. Ik adviseer opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en reglementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage
U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Een verzoek hiervoor dient schriftelijk te worden ingediend. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.